D/S Paa Bornholm af 1866 A/S/ Bornholmstrafikken.

Den 14 februari 1866 grundade ett antal bornholmska företagare ”Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S”, vilket i dagligt tal benämndes "66-sällskapet”. 

Rederiet drevs som privat aktiebolag fram till 1973, då det vart statligt.

S/S Bornholm. (1899-1924).

S/S Ørnen. (1909-1929).

S/S Heimdal. (1914-1935).

M/S Frem. (1924-1953).

M/S Bornholm. (1930-1940).

M/S Hammershus. (1936-1964).

S/S Østersøen. (1937-1953).

M/S Rotna. (1940-1964,1965-1969).

M/S Kongedybet. (1952-1979).

M/S Østersøen. (1954-1973).

M/S Bornholm. (1961-1980)

M/S 66-Paketten. (1963-1974)

M/S Bornholmerpilen. (1963-1971).

M/S Hammershus. (1964-1965).

M/S Isefjord. (1963, chartrad).

M/S Hammershus. (1965-1993).

M/S Rotna. (1971-1978).

M/S Povl Anker. (1978-2005).

M/S Jens Kofoed. (1979-2005).

M/S Julle. (1988-1989, chartrad).

M/S Peder Olsen. (1991-1999).

M/S Gute. (2000, chartrad).

HSC Villum Clausen. (2000-2005).

M/S Dana Hafnia. (2000, chartrad).

M/S Clare. (2001, chartrad).

M/S King Of Scandinavia. (2001, chartrad).

M/S Bore Mari. (2002-2003, chartrad).

M/S Rügen. (2003, chartrad).

M/S Vilja. (2003-2004, chartrad).

Tillbaka till rederier B.

Tillbaka till rederier D.