Ångbåtsbolaget Gotland/ Ångfartygs Ab Gotland/ Rederi Ab Gotland.

Dessa namn har rederiet haft under sina år, sen det bildades 1865 i Wisby. Men har kallats Gotlandsbolaget i många år.

Siffrorna inom parantes är det år fartygen har ägts av Gotlandsbolaget och dess dotterföretag. Men denna lista är inte komplett, det saknas fortfarande några fartyg.

S/S Wisby. (1866-1914).

S/S Gotland. (1868-1935).

S/S Thjelvar. (1876-1955).

S/S Klintehamn. (1883-1926).

S/S Polhem. (1889-1928).

S/S Hansa. (1899-1944).

S/S Roma. (1899-1900).

S/S Gute. (1904-1916).

S/S Vineta. (1913-1916).

S/S Visby. (1924-1963).

M/S Carlsö. (1925-1960).

S/S Gute. (1926-1947).

S/S Drotten. (1928-1964).

S/S Nestor. (1935-1938).

M/S Gotland. (1936-1964).

S/S Brynhild. (1944, chartrad).

S/S Örnen. (1944-1945, chartrad).

M/S Gute. (1947-1963).

S/S Kastelholm. (1947, chartrad).

M/S Christofer Polhem. (1955-1963).

M/S Hoburgen. (1959-1961).

M/S Råwind. (1959, chartrad).

M/S Torsburgen. (1960-1963).

M/S Zero. (1961-1963, chartrad).

M/S Visborg. (1961-1963).

M/S Thjelvar. (1962-1964).

M/S Stella Nova. (1962, chartrad).

M/S Visby. (1964-1970).

M/S Visborg. (1964-1967).

M/S Gotland. (1964-1973).

M/S Elektra. (1964,1965, chartrad).

M/S Polhem. (1966-1972).

M/S Gotlandia. (1967-1978).

M/S Stavklint (1967-1970, chartrad).

M/S Ölänningen. (1967-1972, chartrad).

M/S Scandic. (1972, chartrad).

M/S Visby. (1972-1980).

M/S Thjelvar. (1973-1987).

M/S Gotland. (1973-1989).

M/S Svea Drott. (1974, chartrad).

M/S Arabert. (1975-1979).

M/S Arabritt. (1975-1978).

M/S Polhem. (1976-1981).

M/S Viking 2. (1978, utchartrad).

M/S Gute. (1979-1992,1998-2020).

M/S Drotten. (1980-1986).

M/S Visby. (1980-1990, 1997-2003).

M/S Gotland. (1981, aldrig i trafik).

M/S Wasa Star. (1981-1983, utchartrad).

M/S Nordic Sun.(1984-1986, delägd).

M/S Sigyn (1985-2012, management).

M/S Gute Salvor. (1987-1990).

M/S Sally Star. (1988-1997).

M/S ST Nicholas. (1989-1991, utchartrad).

M/S Felicity. (1990, utchartrad).

M/S Stena Felicity. (1990-1997, utchartrad).

M/S Stena Normandy. (1991-1996, utchartrad).

M/S Nils Dacke. (1992-1993, utchartrad).

M/S Nils Holgersson. (1992, utchartrad).

M/S Sally Sun. (1992-1995, utchartrad).

M/S Thebeland. (1993-1994).

M/S Tyrusland. (1993-1994).

M/S Vegaland. (1993-1994).

M/S Vikingland. (1993-1994).

M/S Sea Wind II. (1995-1997, utchartrad).

M/S Gotland. (1996-1997).

M/S Normandy. (1996-1999, utchartrad).

M/S Thjelvar. (1997-2003, 2006-2007, 2010-2011).

M/S Patricia Olivia. (1998, chartrad).

HSC Gotland. (1999-2003).

M/S Hoburgen. (2000-2007).

M/S Visborg. (2003).

M/S Visby. (2003-2022).

M/S Gotland. (2003-2020)

HSC Gotlandia. (2003-2023).

M/T Wisby Verity. (2004-2013).

M/S Color Traveller. (2004-2006, utchartrad).

HSC Gotlandia II. (2006-2023).

M/S Rostock. (2007-2010, utchartrad).

M/T Red Wind. (2007-2009).

M/T Gotland Aliya. (2008-).

M/S Alice. (2008-2011).

M/S Wisby Wave. (2009-2014, delägd)

M/S Betancuria. (2011-2012, utchartrad)

M/S Visborg  (2018-2021).

M/S Thjelvar. (2019-2020).

M/S Drotten. (2020-).

M/S Gotland. (2020-).

M/S Valentine. (2021-2022).

M/S Visby  (2021-).

M/S Visborg. (2022-).

M/S Birka Stockholm. (2023).

Tillbaka till rederier R.

Tillbaka till rederier Å.