De samseglande rederierna.

Samarbetet mellan Stockholmsrederi AB Svea, Finska Ångfartygs Ab och Ångfartygsaktiebolaget Bore mellan Sverige och Finland brukar kallas ”De samseglande rederierna”.

Den 3 maj 1918 kom Sveabolaget och FÅA överens att börja samarbeta med två ångare mellan Skeppsbron i Stockholm och Åbo.  

Från den 1 juni 1918 deltar även Borebolaget i samtrafiken. Trafiken bedrevs av ångare året runt.

Från den 18 maj 1919 samarbetade Svea och FÅA även på trafiken mellan Skeppsbron i Stockholm och Helsingfors med varsin ångare.

Från 1929 kom även Borebolaget med i det samarbetet.  Passagerartrafiken avslutades vissa år i september/oktober och andra år fortsatte den in i januari, för att återupptas när isen släppte sitt grepp oftast i början av maj. 

Vintertid när isen låg sköttes trafiken tidvis av lastångare från FÅA eller Sveabolaget.

1957 bildade de samseglande rederierna Siljarederiet för att ta hand om den mer lastinriktade trafiken. 

Skeppsbrotrafiken fortsatte fram till 31 augusti 1976, men den inkorporerades i marknadsföringsbolaget Silja Line trafik från 1 januari 1970.

Text och sammanställning. Olav Klemets.

S/S J.L. Runeberg. (1918).

S/S Oihonna. (1918-1921, 1925-1939, 1941, 1949-1952)

S/S Nordstjernan. (1918-1927, 1930-1939, 1941-1944, 1946-1953).

S/S Halland. (1918, 1920-1924, 1926).

S/S Heimdall. (1919-1954).

S/S Ariadne. (1919-1921, 1941, 1968).

S/S Æeolus. (1919, 1921, 1923-1924, 1927, 1929, 1934-1936, 1939, 1941-1944)

S/S Von Döbeln. (1919-1924, 1926, 1928-1938).

S/S Sundsvall. (1919).

S/S Lyra. (1919, 1924-1925, 1927).

T/S Ragne. (1920-1921, 1930, 1947-1948, 1950).

S/S Torneå. (1920-1928).

S/S Ångermanland (1920-1922, 1926).

S/S Hebe. (1921-1926).

S/S Mailand. (1922).

S/S Konung Oscar. (1923, 1941).

S/S Bore I. (1927-1955).

T/S Regin. (1927-1928, 1944-1946, 1949-1961)

S/S Iris. (1927-1929, 1931-1933, 1938-1939).

S/S Frej. (1928-1929, 1931, 1933, 1940).

S/S Bore II. (1928-1929).

S/S Svea. (1933-1936, 1940-1941).

S/S Vega (1934)

S/S Primula. (1934).

M/S Wormo. (1936).

M/S Warun. (1936).

S/S Brynhild. (1936-1941, 1944-1945, 1947-1952).

S/S Hebe.(1936-1937, 1941).

S/S Virgo. (1937-1939).

S/S Wellamo (1937-1942, 1945-1964).

M/S Werna. (1938).

S/S Bore II. (1939)

S/S Aallotar. (1939)

S/S Bore V.  (1939, 1945-1949, 1952)

S/S Wirgo. (1940)

S/S Arcturus. (1940-1945, 1948, 1952).

S/S Finlandia (1940)

S/S Rex (1941)

S/S Stegeborg. (1941)

S/S Örnen. (1944).

S/S Bore II. (1948-1960).

S/S Aallotar. 1952 - 1969

S/S Bore III  (1952-1969)

S/S Birger Jarl (1953-1969). 

S/S Per Brahe (1954).

S/S Warjo. (1956-1957)

S/S Bore. (1960-1969).

S/S Svea Jarl. (1962-1969)

M/S Ilmatar (1964-1969).

Tillbaka