Stockholms Ångfartygs Rederi Ab. (S:t Eriksbolaget).

Rederiet bildades år 1870 på initiativ av konsuln Ludvig Peyron, som blev huvudredare.

Bland grundarna fanns även grosshandlare Edward Cederlund och sjökapten Knut Ahlborg, båda sedemera välbekanta i Sveabolaget.

 Dock beställdes de två första fartygen redan 1869, de fick namn efter varven de byggdes på (s/s Bergsund & s/s Motala).

Bolaget blev i princip ett parallelföretag till Nya Rederi AB Svea, flera styrelsemedlemmar återfinns i båda rederiernas styrelse.

Båda rederierna hade sina kontor i samma byggnad och på samma våning på Skeppsbron nr 30.

1895 lämnar Ludvig Peyron sin post p.g.a. hög ålder och ersattes av en av bolagets sjökaptener, Sven Ternström.

  1906-1907 känns konkurrensen från andra rederier av, inte minst från Sveabolaget.

Lönsamheten minskar avsevärt. Intressenter som ägde aktier i både St Eriks-bolaget och Sveabolaget föreslog en sammanslagning av de båda bolagen.

I oktober 1907, på en extra bolagsstämma i båda bolagen godkändes ett avtal om St Eriks-bolagets uppgång i Sveabolaget.

Som betalning för affären skulle Sveabolaget lämna 6 720 aktier samt betala 84 000 kr kontant.

Utöver 11 fartyg tog Svea över St Eriks-bolagets personal, både land- och sjöpersonal.

Även St Eriks-bolagets kontor ingick i köpet. Sveabolaget kunde därmed utöka sitt kontor från två till fyra rum.

Ett av villkoren för köpet var att namnet Stockholm skulle ingå i rederinamnet.

Nya Rederi AB Svea bytte namn till Stockholms Rederi AB Svea. Detta beviljades av kungl maj:t den 11 maj 1908.

Namnet St Eriks-bolaget kom från att bolaget använde sig av Stockholms stadsvapen på sin skorsten, Sankt Erik.

Denna symbol syntes sedemera på ”gösen” på Sveabolagets fartyg.

Text Lennart Falleth.

S/S Bergsund. (1870-1907).

S/S Motala. (1870-1907).

S/S Stockholm. (1871-1908).

S/S Nautilus. (1872-1907).

S/S Atalanta. (1872-1906).

S/S Allegro. (1874-1905).

S/S Presto. (1875-1907).

S/S Rex. (1877-1907).

S/S Dux. (1879-1907).

S/S Tellus. (1882-1907).

S/S Ludvig Peyron. (1899-1907).

S/S Luna. (1905-1907).

S/S Ninian Paton. (1907).

 

Tillbaka.