S/S ATALANTA.

Byggd 1872 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 109.

Dimensioner. 63,44 x 9,12 x 5,20 m

Brt/ Nrt. 845/ 636.

Maskineri. En compound ångmaskin.

Effekt. ?.

Knop. ?

RN. 2651.

IMO. 3002651.

Levererades 1872 till Stockholms Ångfartygs Rederi, Stockholm.

1884. På varv för reparation.

1895. Rederiet ombildas till aktiebolag. Samtidigt avgår redaren Ludvig Peyron pga hög ålder.

1906 07. Såld till Ångfartygs AB Transito, Åbo, Finland. Omdöpt till TAMMERFORS.

1914 - 1917. Inhyrd/tvångsrekryterad av det engelska amiralitetet under det första världskriget.

1917 02 26. Sänktes utanför den Franska kusten i höjd med Caên av den tyska ubåten UB 40.

Bild saknas.

Tillbaka till Stockholms Ångfartygs rederi Ab.

© 2021 faktaomfartyg.