Texels Eigen Stoomboot Onderneming/ T.E.S.O.

Tre generationers T.E.S.O. fartyg.

 

S/S Ada Von Holland. (1908-1923).

S/S De Dageraad. (1908-1935).

S/S Marsdiep. (1926-1956).

S/S M/S Dokter Wagemaker. (1934-1963).

M/S De Dageraad. (1955-1965).

M/S Koningin Wilhelmina. (1960-1967).

M/S Marsdiep. (1963-1992).

M/S Noord Nederland. (1966, chartrad).

M/S Texelstroom. (1966-1992).

M/S Molengat. (1980-2008).

M/S Schulpengat. (1990-).

M/S Dokter Wagemaker. (2005).

Tillbaka.