Tre generationer TESO färjor. © Foto Pieter Inpijn.

 

Tillbaka.