Styrsö Nya Trafik Ab/ Styrsö Trafik Ab/ Ab Göteborgs-Styrsö Skärgårdstrafik.

Eller som det kallas i dagligt tal, 

Styrsöbolaget.

Startades 1922 av Gustaf Samuelsson tillsammans med några andra skärgårdsbor.

1928. Köps bolaget upp av Styrsö Havsbad Ab, som överför sina båtar till det nyinköpta bolaget.

1934. Går bolaget i konkurs.

1935. Bildas av ägarna.

1949. Köper Göteborgs stad upp företaget.

1969. Går Styrsö kommun in som ägare. Rederiet byter namn till AB Göteborg - Styrsö Skärgårdstrafik.

2000. Privatiseras rederiet.

2004 01 01. Säljs rederiet till Connex Sverige Ab.

Ej komplett lista.

.S/S M/S Styrsö. (1928-1992).

M/S Disa. (1936-1999).

M/S Vesta. (1937-1995).

S/S Södra Skärgården. (1939-1943).

M/S Ylva. (1951-1985).

M/S Harry Hjörne. (1971-1980).

M/S Daga. (1973-1976).

M/S Ejdern. (1975-1994).

M/S Silvertärnan. (1976-1985).

M/S Göta. (1977-2007).

M/S Svanö. (1978, chartrad).

M/S Vipan. (1978-).

M/S Vira. (1979-2003).

M/S Fröja. (1980-).

M/S Skarven. (1981-).

M/S Ylva. (1985-1986).

M/S Silvertärnan. (1986-).

M/S Ylva. (1989-).

M/S Ärlan. (1990-).

M/S Vånö. (1992, Provtrafik).

M/S Älv-Snabben 1. (1994-1995).

M/S Älv-Snabben 2. (1994).

M/S Älv-Snabben 3. (1994-).

M/S Älv-Snabben 4. (1994-).

M/S Älv-Snabben 5. (1995-).

M/S Vesta. (1998-)

M/S Älv-Vira. (2003-).

M/S Göta II. (2005-)

M/S Valö. (2010-).

M/S Rivö Av Göteborg. (2010-)

M/S Älveli. (2015-, management).

M/S Älvfrida. (2015-, management)

M/S Kungsö. (2017-).

M/S Lagnö. (2017-2018)

M/S Svea. (2018-).

M/S Elvy. (2019-, management)

E/S Eloise. (2022-, management)

Tillbaka till till rederier A.

Tillbaka till rederier S.