Rederi Ab Sally.

Bilades av Algot Johansson 27 december 1937, men som 1987 såldes aktiemajoriteten till Effjohn.

Namnet Sally kommer från den Åländska författarinnan Sally Salminen.

Uppgifterna kommer från Båtologen nr 5 och 6 1988, där Bengt Sjöström skrev om rederiet.

Denna lista innehåller fartyg från Sally utländska dotterbolag, dock ej Sally Line.

S/S Sally. (1937-1953).

M/T Sanny. (1946-1954)

S/S Signy. (1950-1955).

S/S Parma. (1950-1953).

M/S Panny. (1950-1966).

M/S Pegny. (1950-1964).

S/S Dagny. (1951-1957).

S/S Advance. (1952-1963).

S/S Adeny. (1952-1962).

S/S Fanny. (1952-1959).

M/S Havny. (1952-1961).

M/T Helny. (1952-1954).

M/T Ragny. (1953-1959).

S/S Gunny. (1954-1964).

M/T Bonny. (1954-1966).

M/S Berny (1954-1961).

M/S Avony. (1957-1963).

M/T Solny. (1958-1974).

M/T Signy. (1959-1964).

M/S Helny. (1959-1983).

S/S Lenny. 1960-1961).

S/S Nanny. (1960-1963).

M/T Ragny. (1960-1970).

M/T Jenny. (1960-1973).

M/S Dafny. (1962-1974).

M/T Lenny. (1962-1975).

M/T Valny. (1963-1980).

M/S Berny. (1963-1976).

M/S Adeny. (1963-1976).

M/T Ronny. (1964-1975).

M/T Gunny. (1964-1977).

M/T Dalny. (1965-1976).

M/S Havny. (1965-1976).

M/S Signy. (1966-1974).

T/S Viking (1966-1973*).

M/S Thor Viking. (1966-1967*).

S/S Drotten. (1966-1977*).

M/T Dagny. (1967-1982).

M/S Sanny. (1967-1983).

M/T Bonny. (1969-1985).

M/T Pegny. (1970-1983). 

M/S Viking 1. (1970-1983,1984 -1984).

M/S Ylva. (1971-1974).

M/S Viking 3. (1972-1976, (1983-1984).

M/S Viking 4. (1973-1980).

M/S Nanny. (1974-1981).

M/T Jonny. (1974-1983).

M/S Viking 5. (1974-1981).

M/S Viking 6. (1974-1980, 1982).

M/T Fanny. (1975-1985).

M/T Finny. (1975-1985).

M/S Viking 2. 1978-1979).

M/S Goelo. (1980-1982).

M/S Viking Saga.(1980-1986).

M/S Viking Sally. (1980-1989)

M/S Viking Song. (1980-1985).

M/S The Viking. (1981-1983).

M/S Bohème. (1981-1985).

T/S Caribe. (1981-1983).

M/S Wasa Express. (1982-1983, 1984-1988).

M/S Botnia Express. (1982-1989).

M/S Fenno Express. (1982-1986).

M/S Sally Express. (1983-1984).

M/S Caribe I. (1983-1993).

M/S The Viking. (1983-1989).

M/S Wasa Express. (1983-1984).

M/S Khalid 1. (1984- 1985).

M/S Fennia. (1985-1991).

M/S Wasa Prince. (1989-1991).

M/S Sally Albatross. (1986-1990).

M/S Sally Clipper. (1990, chartrad).

M/S Sally Caravelle. (1991, chartrad).

M/S Sally Albatross. (1992-1994).

GTS M/S Finnjet (1997-2006).

* = ägd av dotterföretaget Rederi Ab Solstad.

Tillbaka.