GTS/M/S FINNJET.

Byggd 1977 av Oy Wärtsilä Ab, Helsingfors, Finland

Varvsnummer 407.

Dimensioner. 212,96 x 24,45 x 6,50 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 24605/ 10786/ 1885.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 25042/ 10360/ 1885.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 32490/ 17284/ 2825.

Maskineri. Två Pratt & Whitney FT 4C-1 DLF gasturbiner.

Effekt. 55200 hk.

Efter ombyggnad 1981. Två Wärtsilä Vasa18V32 dieslar.

Effekt. 23040 kW.

Sammanlagt 55160 kW.

Maskineriet är uppbyggd så att man växla mellan gasturbinerna som man använder på somrarna, 

på vintern det andra maskineriet genom att det maskinerier är placerat på bildäck.

Knop. 30,5/ 18,5. (med gasturbinerna eller bara dieslar).

Passagerare. 1532.

Efter ombyggnad. 1686.

Hyttplatser. 1532.

Efter ombyggnad. 1550.

Bilar. 350.

Efter ombyggnad 390.

Långtradare. 34.

Lastmeter. 612.

IMO. 7359632.

1973 12 05. Beställd, byggpris på över 200 miljoner FIM. Arbetsnamn FINNJET.  Årliga kapaciteten beräknad till 305.000 passagerare, mer än tre gånger så stor än med tidigare fartyg, jämfört med t.ex. Finnhansa.

1975 05 20. Kölsträckt.

1976 03 24. Brand i bogpropeller rummet, man lyckades svetsa av gasledningen till en gassvets. Inga skador till fartyget.

1976 03 28. Sjösättning utan ceremonier.

1976 11 22 . Stor brandövning ombord.

1976 12 09 - 1976 12 12. Provturer.

1977 03 01. Till Kiel för bottenmålning.

1977 03 14. Provtur.

Levererades 28 april 1977 till Enso-Gutzeit Oy (Oy Finnlines Ltd), Helsingfors, Finland. Döpt samma dag av gudmor Mrs Annikki Mattila. Världens största bil- och passagerarfärja och snabbaste då hon byggdes. Hennes storlek, speciellt längd gjorde det inte möjligt för henne att vända i Helsingfors hamn, hon backar alltid ut till Kronoberg, för att där vända så att hon kan gå ut rätt väg från Gustavsvärd.

1977 05 01. Maskinmästarstrejk - jungfruresan försenas 2 veckor.

1977 05 12. Turbinprovkörning.

1977 05 13. Insatt i Finnlines trafik mellan Helsingfors - Travemünde.

1977 05 16. FINNJET kolliderar med kajen i Travemünde p.g.a. en maskins "självstart". Bogporten skadas.

1977 06 06. Två fripassagerare hittas i en av FINNJETs livbåtar då hon är i Helsingfors.

1977 07 29. Tullen i Helsingfors beslagtar 11 kilo hasch från en bil som kommit med FINNJET.

1977 09 29. Finnjets 100.000:e passagerare stiger av i Travemünde.

Statistik 1977: 145.000 passagerare, i medeltal ca 700 per tur. Nästan 20.000 personbilar och 5000 lastenheter. Ökade Finnlines passagerarmängd med 51%. 1978: 190.000 passagerare, då hade hon en svagare beläggning. 1979; ca 230.000. På sina första tolv månader gjorde Finnjet ca 300 turer och transporterade 205.000 passagerare.

1978 01 27. FINNJET lösgör ett enormt isflak, som efter hennes passerande proppar till Gustavssvärd.

1978 03 15. Miss Europatävling anordnas ombord FINNJET.

1978 08 22. En reduktionsväxel går sönder. En långsammare tidtabell tas i bruk för att kunna reparera reduktionsväxeln .

1978 12 31. Anländer 20 timmar försenad till Helsingfors p.g.a. snöstorm. Nyårskryssning inställs.

1979 02 16. Försenas nordgående 9 timmar i svår sjögång.

1979 08 10. Finnjets 500.000:e passagerare landstiger i Travemünde.

1980 02 08. Strejkhot från skeppsbefälsförbundet.

1980 06 16. Under varvsöversyn så monteras 3 nya bilhyllor vilket gör  24 nya bilplatser.

1980 11 08 - 1980 11 15. Sympatistrejk för skärgårdsfärjornas maskinmästar strejk och läggs upp i Helsingfors.

1981. Till sommaren tas ett billigare (högsvavligt) bränsle i bruk för att förbättra ekonomin. På ett dygn förbrukade hon över 300 ton bränsle.

1981 08 30. FINNJET i storm, bogvisiret skadas och blir kraftigt försenad.

1981 10 23. Personalen kräver förklaringar om försäljningsrykten, hotar med strejk.

1981 10 24. Strejken undviks. FINNJET avgår mot Amsterdam för ombyggnad.

1981 10. Ombyggd vid Amsterdamsche Droogdok Maatschappij BV, Amsterdam, Holland. Installation av nya dieselmaskiner på bildäck. Installerandet av det dieselelektriska maskineriet kostade 25 miljoner.

1981 11 18. Enso-Gutzeit meddelar att FINNJET troligen fortsätter sin trafik åtminstone ett år till.

1981 12 15. Anländer Helsingfors första gången som ett dieselelektriskt fartyg.

1982 01 30. FINNJETS 1.000.000:e passagerare. (Under 1981 hade hon 226.000 passagerare).

1982 03 10. FINNJETS personal presenterar en ny plan för att rädda sina arbetsplatser. Innebar nedskärning i personalstyrkan.

1982 03 13. FINNJET rapporteras ha sålts till Saudi-Arabien. Visar sig ha varit falsklarm, för parterna kunde ej enas om pris.

1982 03 25. Enso-Gutzeit meddelar att trafiken fortsätter till utgången av 1982.

1982 05 22. Enso-Gutzeit besluter sig för att fortsätta trafiken, ej längre till salu.

1982 07 01. Enso-Gutzeit säljer 11 fartyg och 75% av Finnlines till Effoa.

1982 07 08. Lagerfel i huvudmaskin. En rundresa inställs.

1982 08 13. Räddar en flykting från DDR som rymt på en luftmadrass.

1982 12 10. Oy Finnjet Line Ltd, ett resultatansvarigt företag för driften av FINNJET bildas.

1984. Transporterar Finnjet 215.428 passagerare, vilket innebär 1006 per avgång. 3905 Lastenheter. Antal avgångar 214.

1985 01 22. På grund av att POMERANIA som fastnat i is blir även FINNJET fast i packis utanför Gråhara.

1985. Statestik. På 208 avgångar totalt 211.211 passagerare, i medeltal 1016 per tur. 3727 lastenheter.

1986 01 12. Dockas vid Wärtsilä Sandviken, Helsingfors. Får 29 Commodore-class "mini-sviter" med 60 bäddar. Varje hytt kostade 327.000 FIM. Även restaurangavdelningarna förnyas och förstoras. Totalpris 13.5 miljoner FIM.

1986 02 08. Åter i trafik.

1986 06 03. Såld till Effoa (Finska Ångfartygs Ab), Helsingfors, Finland (Oy Finnjet Line). Även företagen anknyta till hennes drift till säljs Effoa. Trafiken fortsätter utan andra ändringar.

1986 12 16. Bottenkänning då hon backar ute på Kronobergs-redden då hon är utgående från Helsingfors och får propellerskador. Man skyller olyckan på Sveaborgs-färjan. Gick till Howaltdswerke Deutsche Werfr AG, Kiel för reparation.

1986 12 21. Åter i trafik efter propellerreparationer.

1987 01 01. Silja Line övertar trafiken.

1987 01 06. Hissas Silja flaggan i masten.

1987 01 12. Gick tillbakas till Travemünde då man fått ett islaget på fördäck/ överbyggnad.

1987 03 20. Såld till Effoa Trading Oy Ab (Oy Finnjet Line Ltd), Helsingfors, Finland.

1987 04 04 - 1987 04 12. Ommålad i Kiel.

1988 02 17. Registrerad för Rederi Ab Effjohn - varustamo Oy Effjohn.

1989 03 21. Växellåda går sönder då FINNJET anländer Helsingfors. Rundresa inställd p.g.a. reparationer.

1989 12 15. Överförd till Partrederiet för GTS Finnjet, (Silja Line Oy) Helsingfors, Finland.

1989 03 21. Finnjet skulle då ha törnat emot MARIELLA, utan andra skador än skrapad målarfärg, och sedan hamnat bland småbåtsbryggorna i hamnen. Orsaken skulle då varit att hennes nya befälhavare förtöjde med gasturbinerna och kunde ej hantera dem.

1990 04 24 - 1990 05 20. Monteras "ankstjärt" vid dockning på HDW, Kiel, Tyskland.

1990 09 15. Helsingin Sanomat rapporterar att FINNJET skall ersättas av två nybyggen av ro-pax typ. Dessa skulle ta 1000 passagerare i 350 hytter och ca 2500 filmeter last.

1991. Överförd till Effdo 1 Oy (Silja Line Oy), Helsingfors, Finland.

1992 07 18. Ett knarkpaket slängs överbord från FINNJET.

1993 01 15. Hemmahamn Mariehamn.

1993 06 23. Överförd till Silja Line Oy, Helsingfors, Finland.

1994 04 07 - 1994 04 28. Ombyggd vid HDW, Kiel, Tyskland med ny kraftöverföring.

1994 05 01 - 1997 09 14. Insatt mellan Helsingfors - Travemünde.

1994 09 28. Med i sökningarna efter de överlevande av ESTONIA. Tvingas avbryta sedan bilar på bildäcket flyttar på sig.

1995. Överförd till Silja Oy, Mariehamn, Finland.

1995 02 11. 20 kg hasch beslagtas i Helsingfors.

1997 01. Överförd till Sally Ab, Mariehamn, Finland.

1997 10 09. Insatt mellan Helsingfors - Muuga.

1998 06 04 - 1998 09 15. Insatt mellan Helsingfors - Travemünde.

1998 09 16. Insatt mellan Helsingfors - Muuga.

1999 01. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

1999 06 05 - 1999 09 11. Insatt mellan Helsingfors - Rostock.

1999 09 11. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

2000 06 03 - 2000 09 12. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn - Rostock.

2000 09 12. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

2001 06 02 - 2001 09 14. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn - Rostock.

2001 09 15. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

2002 06 - 2002 09. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn - Rostock.

2002 12 24 - 2002 12 26. Julkryssning mellan Helsingfors - Tallinn - Travemünde.

2003 06 - 2003 09 09. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn - Rostock.

2003 09 08. Varslades besättningen om uppsägning, eftersom ny trafik planeras från juni 2004.

2003 09 09 - 2004 04 30. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

2004 05. Ankom Finnyards, Rauma för ombyggnad.

2004 06 12. Ankom Rostock.

2004 06 17. Insatt mellan Rostock - Tallinn - St Petersburg.

2004 06 17. Vid första avgång från Rostock, så vart det något fel på rodersystemet och fartyget vart över 6 timmar försenat och man hade vid ankomst till Tallinn bokat om folk till andra färjor för vidare resa mot St Petersburg.

2004 09 17 - 2005 04 10. Upplagd i Rostock.

2005 04 11. Ankom Rauma, Finland för varvsbesök.

2005 04 20. Ankom Tallinn.

2005 04 26 - 2005 09 23. Insatt mellan St Petersburg - Tallinn - Rostock.

2005 05 02  - 2005 05 08. Utchartrad till Lettiska regeringen för att bli hotellfartyg under en vecka i Riga.

2005 09 19. Efter avslutad trafik så skulle fartyget läggas upp i Falmouth, men fartyget blir utchartrad till Louisiana State University Health Sciences Centre, Louisiana, USA för att utnyttjas i Baton Rouge som logementsfartyg.

2005 09 20. Avgick Rostock mot Baton Rouge.

2005 10 02. Ankom Baton Rouge.

2006 06 06. Avgick Baton Rouge mot Freebort, Bahamas. 

2006 06 09. Ankom Freeport, Bahamas och läggs upp.

2006 07 20. Registrerad för Finnjet Bermuda, Ltd, Nassau, Bahamas.

2007 11 21. Såld till Club Cruise Entertainment, Veenedaal.

2008 01. Registrerad för MV Cruise Ship Holdings Four Ltd, Nassau, Bahamas.

2008 01 16. Omdöpt till DA VINCI

2008 01. Avgick Freeport mot Genua, Italien.

2008 02 08. Ankom Gibraltar.

2008 02 18. Ankom T Mariotti ,Genua, Italien för ombyggnad, dock så gick dom planerna i stöpet på grund av ekonomiska problem.

2008 05. Såld till Indiska upphuggare.

2008 05 06. Avgick Genua mot Jeddah.

2008 05 22. Såld till Jason International S.A. Panama. Omdöpt till KINGDOM.

2008 05 25. Avgick Jeddah på väg mot skrotvarv i Indien.

2008 06 13. Ankom Rishi Industries Ltd, Alang, Indien.

2008 06 19. Kördes fartyget upp stranden i Alang, Indien.

GTS FINNJET.

GTS FINNJET.

GTS FINNJET.

Ombord 1. Ombord 2. Ombord 3. 

GTS DA VINCI.

Tillbaka till Finnlines.

Tillbaka till FÅA.

Tillbaka till Silja Line.

Tillbaka till Sally.

© 2021 faktaomfartyg.