M/S KAPELLA.

Byggd 1967 av Brodogradiliste Titovo, Kraljevica, Jugoslavien.

Varvsnummer 381.

Dimensioner. 97,54 x 18,22 x 4,75 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 3159/ 1482/ 1095.

Maskineri. Två Jugo-Sulzer 8TAD48 dieslar.

Effekt. 5150 kW.

Knop. 19,0.

Passagerare. 1200.

Hyttplatser. 108.

Bilar. 220.

Långtradare. 23.

IMO. 6620046.

1965 06 29. Tas beslutet att en ny bilfärja ska byggas.

1965 07 27. Beställd. Kontraktspris SEK 16 milj. Färjan var ursprungligen beställd av ett jugoslaviskt rederi och dimensionerna och maskineriet var redan fastställt av dessa. Ska vara leveransklar i februari 1967. Skulle ursprungligen vara helvit och varvet hade inköpt den vita färgen. Färgtillverkaren International beslöt då att skänka den röda färgen som Kapella skulle målas med, förutsatt att de framledes skulle få leverera färg till rederiet. Under byggnationen lät man utöka antalet hytter med 24 stycken för att anpassa henne bättre till nattrafik. Varvet ville även bygga fartyget med sämre isgående egenskaper, men då bjöd Ålandsfärjan Ab representanter till en tur med Siljarederiets fartyg vintern 1965-66 och de ändrade därefter sin inställning.

1966 09 11. Sjösatt och döpt av Ellen Eklund. KAPELLA fastnade på bädden, men kom i vattnet med lite hjälp från en bogserbåt.

Levererades 10 april 1967 till Ålandsfärjan Ab, Mariehamn, Finland. Leveransen fördröjdes två dagar då rederiet krävde lite mer färdigställande innan de tog emot henne.

1967 04 11. Kl. 15.50 lämnade Kapella varvet för färden mot Finland. I Bari sattes en insjuknande besättningsman iland.

1967 04. Bunkrade i Ceuta. Under färden mötte KAPELLA i Biscaya ett norskt fartyg. De var väl intresserade av vad en ny rödmålad färja var för fartyg, så de ropade upp KAPELLA och frågade ”Who are you?”. Detta besvarades stolt från KAPELLA ”We are M/S KAPELLA cruising between Sweden and Finland!”. Svaret som kom från norrmannen var: ”And what in the hell are you doing here then?”

1967 04 21. Anlände till Kockums i Malmö, för de att bygga klart de varvet I Jugoslavien inte hunnit med.

1967 04 25. Avgick från Kockums.

1967 04 28. Anlände till Mariehamn på eftermiddagen och en timma senare var första avgången i Viking Lines trafik mellan Pargas - Mariehamn - Kapellskär. Skulle ha varit i trafik redan den 13/4, men då byggnationen drog ut på tiden hyrdes VISBY in under två veckor. Under sommaren vållade hyllorna på bildäck stora problem, då rampen till ett hängdäck rasade i slutet av byggnationen åtgärdades under ordinarie trafik.

1967 05 30. Kraftig marknadsföringskampanj med billiga biljetter gjorde att fartyget fick över 1 000 passagerare ombord. Det blev trångt och kaotiskt, dessutom tog maten slut.

1967 06 27. Finlands president med fru gjorde en resa med fartyget från Pargas.

1967 08 07. Är det svår storm och KAPELLA klarar inte av att förtöja i Pargas (400 passagerare och 50 bilar ombord), dit hon skulle anlänt kl. 19.00. Går efter 4 timmars avvaktan till Åbo.

1967 09 04. Insatt mellan Nådendal - Mariehamn - Kapellskär.

1967 09 18 - 1967 10 03. Dockad på Finnboda Varf och fick då 18 nya bäddplatser för chaufförer på båtdäck. Ersattes av VISBY under dockningen.

1967 11 13. På resa Kapellskär - Mariehamn bryter det ut brand på fartygets bastu, men besättningen släcker elden.

1967 11 15. Bottenkänning på Erstan och får läckage i en tank. Tar sig till Nådendal, och därifrån eskorteras av bogseraren NAANTALI till Nystad för dockning.

1967 12 10. Åter i trafik efter reparationer.

1968. Första försöket med att landa en helikopter på en färja mellan Sverige och Finland skedde på KAPELLA på Skärgårdshavet av Skärgårdshavets sjöbevakning.

1969 03 13. Maskinproblem och ur trafik två dagar för reparation i Stockholm.

1969 03. Ofta några timmar försenade under vintern pga. isen. Även två propellerskador. I Västerhamn har hon assisterats av Gustaf Eriksson vid vändningar.

1969 06 01. Vikinglinjens 10 års jubileum firades ombord KAPELLA med jubileumsmiddag för 120 inbjudna på en tur från Mariehamn ut på redden.

1969 11 15. Grundstötning på Erstan och skador i botten under resa Mariehamn - Nådendal med 250 passagerare. Gick för egen maskin till Nådendal, varifrån hon sedan bogserades till varv i Nystad. Hade bottenskador med 3 st. 2 m långa revor. Styrman dömdes senare för försumlighet.

1969 12 11. Åter i trafik. Under varvstiden hyrdes TRAVEMÜNDE in som ersättningsfärja.

1970 01. Polska PLO visar intresse för att köpa KAPELLA.

1970 01 12. Registrerad för SF-Line Ab, Mariehamn, Finland.

1970 03 06. Ankom till Nådendal på morgonen efter att varit fast i is i ett dygn på Ålands hav. Avgick på morgonen direkt tillbaka kl. 10.00 på Visbys turlista, eftersom hon också var fast i isen.

1970 03 09. Gick i konvoj från Åland över Ålands hav tillsammans med BOTNIA, SVEA JARL och SKANDIA bakom isbrytaren MURTAJA.

1970 04 23. KAPELLA på resa från Nådendal till Kapellskär med 230 passagerare, 22 personbilar, 18 lastbilar och 3 bussar ombord kolliderar kl. 04.15 i Mariehamn med den vid kaj liggande VIKING 2. KAPPELAS för går i 4 knops fart rakt in i styrbordssidan på VIKING 2 som sjunker vid kajen. KAPELLA får en mindre läcka i fören. Orsaken till olyckan var att när man på bryggan slog back fungerade inte reglagen på styrbordspropellern. Med back på babordspropellern och fram på styrbordspropellern gjorde fartyget en brant babordsgir. Trots att befälhavaren Holger Grönberg slog full back på den andra maskin och lät ankarna gå hann man inte få stopp på fartyget. Vid kollisionen hade Kapella bogporten uppfälld och den träffade båtdäcket på Viking 2 och krossade en livbåt. Stäven trängde även in i maskinrummet på Viking 2, som började ta in vatten och fick en slagsida på 45 grader. Man lät KAPELLA ligga kvar med stäven in i VIKING 2 i 12 timmar tills man med trossar spänt fast VIKING 2, så att hon inte skulle kantra när man lösgjorde fartygen från varandra. Passagerarna togs till kaj med mindre båtar och fick sedan fortsätta med flyg eller andra färjor. Efter att fartygen särats upptäcker man att KAPELLA har så pass stora skador i fören att hon måste uppsöka varv. KAPELLA går under kvällen till Kapellskär efter inspektioner och lämnade där lasten och några passagerare som var kvar. Därefter seglar hon tom till Åbo för reparation. När KAPELLA gick till varv var ÅLANDSFÄRJAN det enda Viking Line fartyget i drift, då Sliterederiet lämnat tillbaka den inhyrda VISBY och den nybyggda APOLLO sattes i trafik först den 2 maj. Orsaken till olyckan var att den mekaniska överföringen till ena propellern inte fungerade.

1970 04 24. Går via Nådendal med 50 passagerare och full last på bildäck, innan hon anländer sent på kvällen till Åbo för reparationer av den skadade stäven, bogporten, maskinmanöveranläggningen och propellrar.

1970 04 30. KAPELLA avgår från Åbo och åter i trafik kl. 22.00 Nådendal - Mariehamn - Kapellskär

1970 05 03. KAPELLA anländer till Nådendal med Viking Lines 500 000:e transporterade personbil.

1971 12 23. KAPELLA på väg från Kapellskär till Nådendal med 300 passagerare får vid kl. 12-tiden ett mindre maskinproblem som avhjälps efter ett par timmar. kl. 15.00 uppstår ett större problem med manöverpanelen för maskin 8 distansminuter från Kobba Klintar. Tas kl. 18.50 under bogsering av Gustav Eriksson, tillsammans med en lotskutter från Nyhamn och sjöbevakningens RV båtar. Vid 00.30 tiden ankommer hon Mariehamn. Passagerarna embarkeras i Mariehamn och tvingas vänta på kajen i hård och kall blåst på att KAPELLA ska förhalas så att MARELLA och VIKING 1 ska komma och föra dem vidare mot Nådendal, dit de ankommer på julaftons morgon över ett halvt dygn försenade. Ombord på KAPELLA gick även strömmen så hela båten flödade i ljus endast från stearinljus, denna händelse har senare gått under benämningen ”Ljusnatten”.

1972 10. Jadrolinja intresserat av att köpa KAPELLA. De besiktade färjan den 27/11 men det blev ingen affär.

1973 05. Trasmediterranea underhandlade om köp av KAPELLA. Ett försäljningsavtal gjordes, men det förföll då SF Line hade inteckningar på henne.

1973 09 21. KAPELLA tar ombord både passagerare och last från den grundstötta AURELLA. Detta sker rakt med fartygens egna ramper.

1973 09 23. KAPELLA försöker dra loss den grundstötta AURELLA. Misslyckas och en pollare från akterdäcket dras av, med skador på relingen i aktern.

1974. Efter att rederiet fått nya fartyg och oljekrisen dämpat resandet så låg KAPELLA delvis upplagd. Fartyget som haft en konstant slagsida sedan leveransen fick nu en torrtank på babords sida fylld med trasiga trottoarplattor av betong. Efter det hade hon inte längre slagsida.

1975 01 14. Åter insatt Nådendal - Mariehamn - Kapellskär.

1975 10. Insatt endast mellan Mariehamn - Kapellskär.

1976. På våren åter insatt mellan Nådendal - Mariehamn - Kapellskär.

1976 04. Explosion i maskinrummet i höjd med Sottungas och två besättningsmän skadade. Dessa fördes med ett pontonplan, som kunde gå till den nedfällda akterporten, vidare till sjukhus.

1978 07 05. KAPELLA tar ombord den grundstötta DIANA passagerare, vid Kvarngrund söder om Mariehamn.

1979 01 25. KAPELLA på väg mot Kapellskär fastnar i isen på Ålands hav med 59 passagerare ombord. Tre andra Vikingfärjor hjälps åt att få loss henne åtta timmar senare.

1979 02 04. Inställd resa efter att ett tag haft problem med isen utanför Tjärven

1979 02 16. Kapella upp till 10 timmars förseningar pga. isen och används mest får godstransporter och passagerarna flyttas till andra avgångar.

1979 06 06. Såld till Chios Shipping Co SA, Chios, Grekland för USD 4,74 milj. Var under sommaren planerad för Mariehamn - Kapellskär under två månader. Inchartrade DANA GLORIA skötte den trafiken under artistnamnet ”Kapella”.

1979 06 07. Sista dagen i trafik. Ersätts av VIKING 4, som i sin tur blivit ersatt av TURELLA på Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1979 06 12. Övertagen av de nya ägarna.

1979 06 14. Omdöpt till NISSOS CHIOS.

1979 06 25. Bunkrar i Ceuta.

1979 07. Insatt mellan Rafina - Chios.

1982. Insatt mellan Pireus - Chios - Lesvos.

1982 05 31. Krockade med kajen i Chios.

1985. Såld till Hellinikki Actoploia, Chios, Grekland efter det att de gamla ägarna fick ekonomiska problem. Insatt mellan Pireus - Chios - Lesvos.

1986 12. Utchartrad till Hellenic Cipriot Med. Lines. Insatt mellan Volos - Limassol - Tartous.

1994 09 14. Fick fartyget maskinhaveri och läggs upp i Pireus, Grekland. Efter ett tag så fick inte besättningen någon lön, så de lämnade fartyget. 

1998 12. Bogserad till Ikonio utanför Pireus för vidare uppläggning.

2000 07 24. Fick fartyget en läcka i skrovet, men de lyckades täta det hålet. 

2005 09. Fortfarande upplagd, men ligger med styrbords slagsida och är i ett bedrövligt skick.

2006 05. Såld till Turkiska upphuggare.

2006 05 31. Bogserades från Grekland till Aliaga, Turkiet.

2006 06 02. Ankom Aliaga, Turkiet.

2006 06 06. Drogs fartyget upp på stranden.

M/S KAPELLA.

M/S NISSOS CHIOS.

M/S NISSOS CHIOS.

Extrabilder. Upphuggningsbilder.

Tillbaka till Viking Line.

© 2020 faktaomfartyg.