Rederi Ab Sverige-Kontinenten/ Reederie J.F. Braeunlich/ Stettiner Dampfschiffs Geselschaft/ Rederi Ab Sverige-Tyskland.

Rederi Ab Sverige-Kontinenten bildades av bröderna Knut och Gustav O Wallenberg i Stockholm

 för att i samarbete med tyska Reederei J.F. Braeunlich (från 1899 Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft) bedriva postångar trafik mellan Trelleborg - Sassnitz..

Rederi Ab Sverige-Kontinenten förlorade sin trafik vid nya förhandlingar om trafiken 1907.

Dom Tyska ångare finns med i samma lista.

S/S Imperator. (1897-1907).

S/S Freia. (1897-1907).

S/S Rex. (1897-1900).

S/S Svea. (1898-1907).

S/S Germania. (1898-1902).

S/S Nordstjernan. (1900-1907).

S/S Odin. (1902-1907). 

S/S Hertha. (1905-1907).

Rederi Ab Sverige-Tyskland.

 Rederi Ab Sverige-Tyskland (ägd av G. Smith, F.H. Kockum, S. Hedberg och Carl Herslow) hette det nya Svenska rederiet som vann  postångartrafiken till Tyskland 

och man samarbetade med Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft om trafiken mellan Trelleborg - Sassnitz..

Trafiken upphörde med postångare 1909 när tågfärjorna sattes i trafik

Dom Tyska ångare finns med i samma lista.

S/S Prins Gustaf Adolf. (1906-1913).

S/S Hertha. (1907-1909).

S/S Imperator. (1907-1909).

S/S Freia. (1907-1909).

S/S Odin. (1907-1909). 

S/S Prinsessan Margareta. (1907-1909).

 

Tillbaka till rederier på R.

Tillbaka till rederier på S.