S/S ODIN.

Byggd 1902 av Stettiner Oder Werke, Stettin, Tyskland.

Varvsnummer. 526.

Dimensioner. 77,60 x 10,30 x ? m.

Brt. 1177.

Maskineri. Ångmaskin.

Effekt. ?.

Knop. 16,0.

Passagerare. ?.

IDno. 5601892.

Levererades i maj 1902 till Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft, Stettin, Tyskland.

1902 - 1909. Insatt mellan Sassnitz - Trelleborg.

1909. Insatt på trafik runt Tyska Östersjöskusten.

1914. Rekvirerad av Tyska Kejserliga flottan.

1919. Blev fartyget överlämnad som krigsskadestånd till England

1920. Såld till Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft, Stettin, Tyskland.

1939. Rekvirerad av Tyska Marinen och använd som målfartyg vid ubåtsskolan.

1944 08 07. Sänktes av en Tysk ubåt under en övning i Danzigbukten.

S/S ODIN.

Tillbaka till Steetiner Dampfschiffs Gesellschaft

© 2022 faktaomfartyg.