Rederi AB Mölle/ Rederi AB Brunnby.

Rederi AB Mölle bildas tidigt 1922.

Den första styrelsen består av fyra sjökaptener ifrån Mölle och en direktör från Helsingborg. Huvudredare är Hans Botvid Hansson.

Det första fartyget köps in av Hans B Hanson redan i januari 1922 ifrån ett partrederi med Otto Hillerström i Helsingborg och överförs i oktober samma år till Rederi AB Mölle.

Bara någon månad senare strandar detta fartyg och kondemneras. Därefter dröjer det till januari 1924 tills nästa fartyg köps in.

1926 kommer skeppredare Otto Hillerström in i rederiets styrelse och i slutet av 1920-talet övertas rederiets ledning av N J Pyk.

I början av 1932 avlider H B Hansson. HEROS gick för Red AB Mölle fram till hösten 1932 då rederiet gick i konkurs och fartyget såldes av konkursboet till ett partrederi i Helsingborg med bl.a. Otto Hillerström & N J Pyk i styrelsen.

På våren 1923 bildas av i stort sett samma personer ytterligare ett rederi.

Detta rederi fick namnet Rederi AB Brunnby, Mölle. Detta rederi hade endast ett fartyg, s/s Kamma. Det sysselsattes i europatrafik.

I mars 1930 säljs detta fartyg till Trelleborg och ett drygt år senare, maj 1931 beslutas om att sätta rederiet i likvidation. Det dröjer dock tills januari 1933 innan likvidationen verkställs.

Text Lennart Falleth.

S/S Kullaberg. (1922).

S/S Kamma. (1923-1930).

S/S Heros. (1924-1932).

 

Tillbaka.