Däcksplan på M/S WINSTON CHURCHILL. Genom Per Jensens samling.

Tillbaka.