Ombord M/S VÖLKERFREUNDSCHAFT. Genom Dag Bjärslinde samling.

Tillbaka.