Däcksplaner på M/S VÖLKERFREUNDSCHAFT. Genom Dag Bjärslinde samling.

 

Tillbaka.