Bilder från sjösättningen och dopet av M/S KRONPRINS CARL GUSTAF 26 januari 1966. Foto genom Andres Bergenek samling.

Under byggnation.

Flaggbyte sker 12 maj 1966.

Tillbaka