Extrabilder på M/S EUROPEAN GATEWAY. © Foto Ton Grootenboer.

Tillbaka.