Upphuggningsbilder på S/S DROTTNING VICTORIA och S/S KONUNG GUSTAV V i Ystad 1969. © Foto Bo Friberg.

Tillbaka till DROTTNING VICTORIA.

Tillbaka till KONUNG GUSTAV V.