M/S ATHENA under byggnad 1988. foto genom Mikko Karhu samling.

Tillbaka.