A/S Kristiansands Dampskibsselskap/ A/S KDS

Ett Norskt rederi som har haft trafik mellan Danmark-Norge, Norge-England.

A/S KDS blev uppköpt av Fred Olsen i slutet av 60 talet, men har haft hand om driften på färjorna efter det att Fred Olsen tog över rederiet.

M/S Skagerak I. (1939-1944).

M/S Jylland. (1948-1967).

M/S Skagen. (1958-1968).

M/S Skagerak. (1965).

M/S Holmia. (1967, chartrad.)

M/S Christian IV. (1968).

 

Tillbaka.