M/S ZENITH i Barcelona 10/6-2007. Foto Adolfo Ortigueira Gil.