M/T ZELMA SALÉN. Foto genom Rickard Sahlsten samling.