M/S YUZHNAYA PALMYRA i Istanbul 27/9-2006. Foto Klas Brogren.