S/S VOLLRATH THAM.

Byggd 1909 av R&W Hawthorn, Leslie & co, Newcastle, England.

Varvsnummer. 429.

Dimensioner. 117,98 x 17,22 x 9,41 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 57877 2630/ 8250.

Maskineri. En trippel ångmaskin.

Effekt. 1800 hk.

Efter maskinbyte. En 6-cyl, Götaverken diesel.

Effekt. 2600 hk.

RN. 5055.

IMO. 3005055.

1909 05 05. Sjösatt.

Levererades i juli 1909 till Rederi Ab Luleå-Ofoten, Stockholm.

1916 05 19. Överförd till TGO, Stockholm.

1921 08 23. Utflaggad till Aug, Bolten, Hamburg, Tyskland.

1922 05. Återinförd till Svensk flagg.

1925. Bytes ångmaskineriet ut mot en diesel.

1941 11 10. På resa mellan Luleå - Emden gick fartyget på en mina utanför Borkum och sjönk, besättningen räddades.

S/S VOLLRATH THAM. 

Tillbaka till Rederi Ab Luleå-Ofoten.

© 2021 faktaomfartyg.