S/S VISBY upplagd vid Hammarbyverken 1963. Foto Bo Friberg.