HSC VILLUM CLAUSEN i Ystad 4/4-2009. Foto Micke Asklander.