M/S VIKING XPRS.

Byggd 2008 av Aker Finnyards, Helsingfors, Finland.

Varvsnummer. 1358.

Dimensioner. 185,00 x 27,70 x 6,55 m.

GT/ NT/ DWT. 35778/ 14165/ 5184.

Maskineri. Fyra Wärtsilä 8L46F motorer.

Effekt. 40000 kW.

Knop. 25,0.

Passagerare. 2500.

Hyttplatser. 728.

Bilar. 240.

Lastmeter. 1000.

IMO. 9375654.

2005 11 29. Beställd.

2007 04 16. Kölsträckt.

2007 09 14. Döpt.

2007 09 20. Drogs ut ur byggdockan.

2008 03 13 - 2008 03 16. Provturer.

2008 04 08. Avgick Helsingfors mot Raumo för dockning.

2008 04 16. Ankom Helsingfors. 

Levererades 21 april 2008 till Viking Line Abp, Mariehamn, Finland. Satt under Svensk flagg, hemmahamn Norrtälje.

2008 04 27. Jungfrutur mellan Helsingfors - Tallinn.

2008 04 28. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

2009. Under våren, så byggdes det till fler sittplatser på fartyget.

2011 03 19 - 2011 03 29. Varvsöversyn i Landskrona.

2014 01 13 - 2014 01 24. Varvsbesök i Nådendal.

2014 01 22. Överförd till Estnisk flagg, hemmahamn Tallinn.

2017 01 15. Avgick Tallinn mot Landskrona för varvsöversyn.

2017 01 30. Åter i trafik.

2020 02 13. Ur trafik för problem på ena propelleraxeln.

2020 02 14. Ankom Turku Shiprepair, Nådendal för reparation.

2020 02 16. Åter i trafik Tallinn - Helsingfors. 

2020 04 01. Upplagd i Helsingfors.

2020 06 18. Insatt mellan Tallinn - Helsingfors. 

2022 01 25. Avgick Helsingfors mot Landskrona för varvsöversyn.

2022 02 02. Åter i trafik.

2022 12 07. Beslöt rederiet att föra över fartyget från Estnisk flagg till Finsk under första kvartalet 2023.

2023 02 25. Fick fartyget en vattenläcka från ett rör. Man lyckades lokalisera läckan och täta den, men man fick jobba för att få bort vattnet.

2023 03 06. Överförd till Finsk flagg, hemmahamn Mariehamn i en ceremoni i Helsingfors.

Byggbilder. Extrabilder.

   

M/S VIKING XPRS.

M/S VIKING XPRS.

Ombord 1. Ombord 2.

Tillbaka till Viking Line.

© 2024 faktaomfartyg.