T/S VIKING i Kapellskär, maj 1964. © Foto Bo Malmsten.