T/S VIKING under upphuggning i Helsingfors. © Foto Folke Österman.