M/S VASTERVIK i Kinosoura 22/8-2015. Foto George Koutsoukis.