Transocean Line.

Ett rederi som startade upp trafik mellan Århus - Halmstad 1999

Men som fick lägga ner trafiken den 23 maj 2001.

M/S Blue Sky. (1999-2001.

M/S Blue Sun. (1999-2001).

M/S Greifswald. (2001).

 

Tillbaka.