M/S TRADEN i Åbo 3/10-2002. © foto Marko Hänninen.