M/S VIKING 5 blir M/S THE VIKING 1981 på Finnboda Varv. © foto Marko Hänninen.