M/S TANGER JET i Gibraltar 4/12-2009. Foto Krispen Atkinson.