Swedish Gulf Line/ Canadian Gulf Line.

Swedish Gulf Line (SGL) bildades 1955 i Uddevalla under ledning av William Salman i Canadian Gulf Line Inc (CGL) i USA och några svenska intressenter. Eskil Weibull i Göteborg utsågs till huvudredare för rederiet som specialiserade sig på sjötransporter av tidningspapper. CGL bildades redan under mellankrigstiden och hade bl.a. en gammal USA-byggd ångare ”Frances Salman” som förliste 1942. Den händelsen finns mycket att läsa om på Internet. Redan under efterkrigstiden hade W. Salman ingått samarbete med det norska Gokstad-rederiet, som 1949 byggde en ny ”Frances Salman” på Lindholmens varv i Göteborg tillsammans med en syster ”Powell River”. En ny ”Powell River” byggdes i Oskarshamn 1953 och transporten med tidningspapper, som tidigare var behäftad med många transportskador, utvecklades med ytterst god lönsamhet. Av någon anledning avstannade dock samarbetet med norrmännen och Salman sökte nya redare. CGL var ett dotterbolag till MacMillan, Bloedel Ltd i Vancouver, deras flotta drevs under namnet Kingcome Navigation Co. Den svenska ”Frances Salman” gick uteslutande för CGL och hade dess färger. Efter några år i Uddevalla flyttar rederiet verksamheten till Göteborg (1958). Senare, 1961-62, övertar Mats H Janson huvudredarskapet, beställer tre nya fartyg och utvecklar ett riktigt rederi med en helsvensk gren av verksamheten med bl.a. papperstransporter till Köpenhamn. CGL köper 1970 Florida Lines Ltd i Houston, dit man flyttar ”Frances Salman”. Driften av fartygen flyttas successivt till Finland under 1970-talet (AB Vasa Shipping, AB Korsholm Shipping & Borgå Sjötransport) och Salman-namnen tas bort. I september 1977 säljs CGL:s  verksamhet till Kihlshipkoncernen, där även SGL ingår och den tidigare redaren Mats H Janson, som startat egna agenturer, sköter befraktningen av fartygen för Kihlbergs räkning. SGL hade då inga fartyg kvar, de var sålda/överförda till Finland. Kihlship som satte in egna fartyg i rederiet, går efter några år i konkurs och dess rederier hamnar i åttiotalets bolagskarusell där ägarbyten sker löpande. Swedish Gulf Line Shipping AB är idag hemmahörande i Skärhamn på Tjörn, men äger såvitt känt inget fartyg.

Utöver de egna fartygen chartrade CGL bl.a. via SGL ett flertal fartyg för rederiets linjer, främst mellan USA:s västkust och Canada. De flesta av dem fick CGL:s skorstensmärke. William Salman föddes i Ryssland men flyttade till USA i vuxen ålder p.g.a. trakasserier gentemot den judiska befolkningen i Ryssland. Familjen Salman flyttade 1950 till ranchen Salman Raspberry Ranch norr om Las Vegas i La Cuevsas historiska distrikt, Western Mora county, i norra delen av New Mexico, USA och där bor man fortfarande. William kallades allmänt för Colonel Bill efter sin tid i den amerikanska armén. William Salman avled 1988.

Text och sammanställning, Lennart Falleth.

M/S Frances Salman. (1955-1971).

M/S David Salman. (1962-1975, 1976-1984)

M/S Andrew Salman. (1966-1976).

M/S Finland. (1966-1973, chartrad).

M/S Michael Salman. (1967-1976).

M/S Canadia. (1969-1973, chartrad).

M/S Lynn. (1971-1972)

M/S Frances. (1972-1982).

M/S Colonel Bill. (1974-1976).

M/S Grim. (1975-1976).

M/S Andrew. (1976-1980).

M/S Michael (1976-1980).

M/S Merzario Gallia. (1977-1981).

M/S Sandviken. (1979-1982).

M/S Kalmarsund. (1986-1987).

 

Tillbaka till rederier c.

Tillbaka till rederier s.