Sverige-Norge Linjen Ab.

Startade upp trafik 1984 mellan Strömstad - Langesund.

Gick i konkurs samma år.

M/S Sveno Marina. (1984).

 

Tillbaka.