M/S SUPERSTAR TAURUS ankommer Nådendal 16/2-2002. © Foto Marko Hänninen.