M/S SUN i Barcelona 26/10-2003. Foto Lars Helge Isdahl.