S/S STORSKÄR. © Foto Gunnar Hedman, genom Skärgårdens trafikantförenings vykortserie.