M/S STENA NORDICA ankommer Karlskrona 8/5-2004. Foto Preben Mogensen.