M/S STENA HIBERNIA. © Foto Andreas Wörteler, genom Rob De Visser samling.