M/S STENA GOTHICA utanför Rostock 7/4-2019. © foto Peter Asklander.