HSS STENA EXPLORER i Dublin Bay 1/4-1996. Foto Dave Rimmer.