M/S SPLENDOUR OF THE SEAS i Mykonos 9/9-2015. Foto George Koutsoukis.