S/S SKAGEN I. Foto genom Rickard Sahlstens samling.