S/S SENTA. Foto genom Klubb Maritim Västra Kretsen, Lennart Falleth samling.