M/S SEAWHEE i Ambelaki Salaminas 17/7-2004. Foto Nikos Thrylos.