S/S SALTSJÖN. © Foto Gunnar Hedman, från Skärgårdens Trafikantförenings vykortserie.